HYDRAULISKA BROMSAR

Coremo hydrauliska bromsar är konstruerade för en enkel och snabb lösning på säkerhetskraven inom en stor mängd industriella applikationer. De hydrauliska bromsarna kan fås med en klämkraft från 10 000 N upp till 750 000 N.

Hydrauliska bromsar

Hydrauliskt aktiverade bromsok
COREMO hydrauliskt aktiverade bromsok använder hävarmsprincipen för att generera klämkraften som sedan anbringas bromsskivan proportionellt med oljetrycket. De certifierade, testade och inspekterade segjärnsarmarna är konstruerade att motstå spänningar under dynamisk bromsning medan aktiveringsenheten är beräknad att klara ett tryck över 100 bar. Friktionsbeläggen tillverkas av material som överensstämmer med relevanta europeiska standarder för säkerhet och förbjudna ämnen. Hydrauliskt aktiverade bromsok kan levereras komplett med slitageindikator och elektromekanisk PÅ / AV-indikator. Driftstemperaturen varierar från -20 °C till +200 °C och typen av applikation måste även tas med i bedömningen.

Fjäderaktiverade bromsok
I COREMO fjäderaktiverade bromsok produceras krafterna från verkan av fjädrarna installerade inuti aktiveringsenheten. Hävarmen i segjärn och är certifierad, testad och inspekterad för att klara de påfrestningar som genereras under dynamisk bromsning. Aktiveringsenheten är i stål för att motstå tryck över 100 bar, medan bromsbeläggets friktionsmaterial uppfyller bestämmelserna i relevanta europeiska standarder för säkerhet och förbjudna ämnen. På begäran kan fjäderaktiverade bromsok vara utrustade med slitageindikator och en elektromekanisk PÅ / AV-öppnings- och stängningsindikator. Driftstemperaturen täcker ett intervall från -20 °C till +200 °C beroende på typ av applikation.

Direktaktiverade bromsok

Hydrauliskt aktiverade direktverkande bromsok
COREMO hydrauliskt aktiverade direktverkande bromsok ger en klämkraft som står i proportion till oljetrycket som verkar inuti kammaren i bromshuset. Kroppen - i segjärn eller stål - är konstruerad för att motstå höga tryck och förhindra oljeläckage. Bromsens driftstemperatur varierar från -40 °C till +200 °C. COREMO hydrauliskt aktiverade direktverkande bromsok är kompletta med slitageindikator och induktiv PÅ / AV-positionsgivare.

Fjäderaktiverade direktverkande bromsok
COREMO Fjäderaktiverade direktverkande bromsok genererar en kraft som skapas av fjädrarnas rörelse inuti aktiveringsenheten. Stål- och segjärnskropparna är certifierade, testade och inspekterade. Bromsarna är konstruerade för att motstå de påfrestningar som genereras under dynamisk bromsning, medan stålkroppen är beräknad att klara tryck över 100 bar. Bromsbeläggen produceras i full överensstämmelse med relevanta europeiska standarder för säkerhet och förbjudna ämnen. Fjäderaktiverade direktverkande bromsok är kompletta med slitageindikator och induktiv PÅ / AV-positionsgivare för att indikera öppning och stängning. Driftstemperaturer varierar från -20 °C till +200 °C och måste bedömas i förhållande till typ av applikation. De här bromsarna är lämpliga som nödbromsar eller till håll- och parkeringsbromsning.