Hållbar produktion

På Rydahls vill vi värna om naturens resurser och därför prioriterar vi hållbara lösningar för framtiden. Ett av våra hållbarhetsmål är att minska mängden avfall från våra vattenskärningsmaskiner genom återvinning av förbrukade råvaror.

Skärsanden som vi använder i våra vattenskärningsmaskiner är en så kallad Garnet sand, en naturlig mineralsand som kan återvinnas upp till åtta gånger efter användning. Vidare är sanden fri från metaller och innehåller inga upplösliga eller dammande beståndsdelar vilket ger en bra arbetsmiljö.

- I produktion vill vi värna om vår miljö och vi jobbar hela tiden för att hitta nya hållbarhetslösningar för oss och våra kunder, säger Eva Talus produktionschef på Rydahls.

Genom att lämna Garnet sanden för återvinning efter användning skapas ett slutet kretslopp, där spill av begränsade naturtillgångar och kostnader till deponi undviks. Hos leverantören tvättas, torkas, siktas och mixas den återvunna sanden med ny Jungfrusand till olika storleksfraktioner. När sanden inte längre går att återvinna går slutligen restprodukten till gjuteriarbeten.

Omfattande tester har visat, att bra tillverkad retursand har en betydligt bättre skärförmåga än jungfrusand - till glädje för våra kunder och för miljön.