VI PRODUCERAR FÖR KUNDER ÖVER HELA VÄRLDEN

När du kopplar in oss i ett projekt så kopplar du in kompetens som byggts upp sedan 1916. Vi som företag har våra rötter i broms- och friktionslösningar och hur man kombinerar och applicerar olika material för att få ut önskad effekt.

Innovated by Rydahls - Friktionslösningar i världsklass

Det finns mycket få standardlösningar att ta till inom industrifriktion. Därför är vi gärna med redan i konstruktionsskedet. Kan vi tidigt få klart för oss vilka krav som ställs så kan vi alltid leverera en helt unik och optimerad lösning – Innovated by Rydahls.

Leveransbestämmelser

Rydahls tillämpar Sveriges Verkstadsindustriers allmänna leveransbestämmelser NL01