DESIGN OCH PRODUKTION

Inom industrifriktion finns sällan några självklara lösningar. Därför är vi i varje projekt mycket noggranna med att komma på det klara med vilka förutsättningar som gäller och vilka krav som måste uppfyllas.

Unika lösningar

UNIKA LÖSNINGAR ÄR VÅR STANDARD

Du kan vara i behov av bromsbelägg till generatorer för vattenturbiner. Eller en lösning som ger steglös höj- och sänkfunktion på en skrivbordslampa. Eller en broms som stoppar klingan i en cirkelsåg på ett ögonblick.

För oss är ditt projekt lika intressant, oavsett storlek på produkt och produktionsomfattning. Får vi komma in tidigt i konstruktionsprocessen så löser vi uppgiften. Unika lösningar är helt enkelt vår standard.

 

Val av friktionsmaterial

VAL AV MATERIAL OCH PROCESS

Med förutsättningarna på plats kan vår utvecklingsavdelning börja sitt arbete. Med hjälp av bland annat CAD-ritningar formar vi konstruktionen och sätter den i sitt sammanhang. Att få fram en bra friktionslösning handlar dels om att utveckla lösningar som passar in i konstruktionen och dels att välja optimala friktionsmaterial för att nå önskad bromsverkan.

Vi beräknar friktionskoefficient och bestämmer vilka material som är lämpligast, innan beslut fattas om vilka produktionsprocesser som ska till.

Vattenskärning

VATTENSKÄRNING AV MATERIAL

I vår produktion använder vi oss ofta av vattenskärning för bearbeta materialen. Jämfört med konventionell bearbetning ger vattenskärning en mängd fördelar, inte minst när det gäller att tillverka komplicerade former och uppnå snäva toleranser.

Genom processen minskar vi på spill av material, vilket gör metoden kostnadsmässigt fördelaktig för dig som beställare.

Limning av friktionsmaterial

LIMNING SOM GARANTERAT HÅLLER

Limning av friktionsmaterial som broms- och kopplingsbelägg är en speciell process. Vi har med åren gjort den mycket effektiv och pålitlig. Oftast använder vi oss av en varmlimningsmetod. Det innebär i korthet att limmet får härda under värme och tryck. Det som gör limningen så speciell är att det endast genom en förstörande provning går att konstatera om önskat resultat har uppnåtts.

Därför är vi noggranna med att styra alla parametrar som tryck, temperatur, hålltider och ytbehandling, och dokumentera dem vid varje test, fram till dess att en provning ger rätt resultat. På så vis säkerställer vi att vi har en godkänd limfog.