FAQ

Vilken typ av intyg kan Rydahls utfärda vid uppstart av utrustning för köldmedia?

Rydahls kan utfärda utbildningsintyg för användning av köldmedia som kräver certifiering vid uppstart av utrustningen.