FAQ

Vad händer om en reklamationsrapport saknas eller om reklamationen inte godkänns av Rydahls?

Om en reklamationsrapport saknas eller om Rydahls inte godkänner reklamationen, anses reklamationen inte vara godkänd. En reklamation anses också ogiltig om fakturadatumet är äldre än 12 månader.