FAQ

Varför har jag fått en faktura men ingen leverans?

Fakturan du har fått avser endast de delar du har förbrukat från ditt konsignationslager. Påfyllnadsleveransen av lagret innefattar delar som fortfarande ägs av Rydahls. Fakturan och påfyllnadsleveransen är relaterade endast i den bemärkelsen att de förbrukade delarna har skapat en brist i de överenskomna lagernivåerna på ditt konsignationslager, vilket i sin tur har resulterat i påfyllnadsleveransen.