FAQ

Vilka är kraven för att få en godkänd retur med returavdrag?

För att få en godkänd retur med returavdrag från Rydahls behöver följande uppfyllas:
• Fakturadatum är äldre än 60 dagar.
• En eller flera av kriterierna för godkänd retur uppfylls ej men artikeln bedöms vara säljbar av Rydahls.
• Följesedel, faktura eller retur – reklamationsrapport saknas.
• Returavdraget uppgår till 20% av fakturerat belopp, minimum 500 SEK