FAQ

Vilka krav gäller för certifiering av köldmedia?

Vissa köldmedier kräver certifiering, medan andra inte har någon miljöpåverkan och därmed inte kräver certifiering. För att använda köldmedier som kräver certifiering, vilket Rydahls kan hjälpa till med genom samarbete med certifieringsorgan.
Utbildning i samband med uppstart av utrustning ingår i Rydahls priser. Inga tillkommande kostnader.
För gasen 1234YF, krävs inget certifikat men ett utbildningsintyg utfärdas i samband med uppstart av utrustningen.
För de flesta köldmedier krävs företagscertifikat. Rydahls kan hjälpa er med upprättandet av ansökan.