GASREGLAGE MED SIMULERAT MOTSTÅND

Gasregalge
En underleverantör till en båttillverkare hörde av sig med en lite annorlunda fråga – Hur kan vi få ett gasreglage med elektronisk signalöverföring till motorn att kännas som ett klassiskt gasreglage med wire-koppling?

Båttillverkaren hade på en av sina yacht-modeller installerat en lösning där all elektronik var kopplad till ett nätverk ombord. Alla nyckelfunktioner, såsom styrning, gas och växling var kopplade till samma system.

Med elektronisk signalöverföring mellan gasreglage och motor uteblev den tröghet i reglaget som de flesta är vana vid, och som bidrar till upplevelsen att köra båten. Det fanns helt enkelt inget motstånd och lite av ”båtkänslan” förvann.

Underleverantören fick i uppdrag att tillverka ett reglage med rätt känsla. De tog i sin tur kontakt med oss.

Vår rekommendation: Varmlimma ett friktionsmaterial med hög friktionskoefficient till en bärare av plast och ni får en utmärkt produkt med den tröghet och känsla ni efterfrågar.

Med rätt material och bearbetning, i en kostnadseffektiv och automatiserad produktionsprocess, hjälpte vi kunden fram till en mycket bra komponent till rätt pris.