BROMSBELÄGG I GIGANTISK SMIDESPRESS

Bromsbelägg smidespress
Det svenska dotterbolaget till en av världens största tillverkare av smidda motor- och chassikomponenter hade ett problem med ett broms-/kopplingsbelägg i en av sina smidespressar. Materialet slets ut för snabbt.

Företagets smidespress är en av världens kraftfullaste, helt datoriserade pressar för tillverkning av bland annat framaxelbalkar för lastbilar och bussar. Den har 16 000 tons presskraft och materialen i verktygets rörliga delar utsätts för stora påfrestningar.

När företaget hörde av sig till Rydahls hade man problem med friktionsbelägg som sprack och slets ut för fort, vilket påverkade produktion och serviceekonomi.

Efter specifikationer av bromskraft och bromsmoment, ritade vi ut och producerade en dimensionerad lösning – ett kopplings- och bromsbelägg med kärna av mekaniskt hållfast material och slitytor belagda med friktionsmaterial med rätt egenskaper.

Både de initiala och efterföljande testerna gick bra. Verktyget rörde sig med önskad smidighet och beläggen från Rydahls visade på betydligt bättre livslängd än den tidigare lösningen.