Vattentätt system och ökad bromskraft

Vattentätt system och ökad bromskraft
En av Europas största koncerner inom försvarsindustrin konstruerade om ett av sina militära fordon. Vikten ökade från 7 till 16 ton. Bromssystemet måste effektiviseras, utan att bli större och ta mer plats.

Fordonet utvecklades och byggdes om för att göra det säkrare att vistas och färdas i. Det ökade skyddet innebar en rejäl förändring av fordonets totalvikt, som ökade från 7 till 16 ton. För att klara säkra bromsfunktioner var man tvungen att se över bromssystemet. Haken var den att systemet inte fick ta mer plats än det redan gjorde.

Dessutom var fordonet designat att kunna ”simma”, vilket i sin tur ställde krav på en vattentät bromslösning för att undvika korrosion i systemet.

Vi på Rydahls såg lösningen i materialvalet. Tack vare nya material med högre friktionskoefficient, härdighet och värmetålighet, effektiviserade vi bromskraften och bromstiden i systemet. Vi kontrollerade intilliggande material och säkrade att de klarade den värmeökning som medföljde. Vattentätheten löste vi med en egen design och med hjälp av en egenutvecklad klämring, dammskydd av specialsilikon, speciellt fett och en effektiv ytbehandling.

Sammantaget är lösningen helt unik och ett bra exempel på hur vi med innovation och materialkunskap kan ta oss an komplexa problem.

Kontakta oss på Bromssystem för mer information

Kontakta oss på Bromssystem för mer information

E-post: [email protected]
Tel: 010-550 94 00

Kontaktpersoner Bromssystem »