Hydrauliska bromsar till asfaltmaskin

Hydrauliska bromsar till asfaltmaskin
En internationell tillverkare av tunga asfalts- och vägarbetsmaskiner kontaktade Rydahls i utvecklingsskedet av en asfaltmaskin på 27 ton. Behovet: ett komplett hydrauliskt bromssystem.

Grunden för arbetet lades med en tydlig projektdefinition. Krav och behov identifierades, tekniska specifikationer fastslogs, ritningar togs fram jämte bromsberäkningar, dimensionering och tidplaner. Allt sammanfattades i ett projektdokument med ca 70 huvudaktiviteter som skulle stämmas av regelbundet.

Den fysiska utvecklingen av systemet började med att vi fick delar från kunden till att bygga upp en fullskalig testrigg i vår anläggning i Karlstad, komplett med förarhytt och bromsar.

Planerade tester genomfördes på riggen, protokollfördes och rapporterades till kunden. Riggen användes också i utbildningssyfte och grupper från kunden fick i detalj lära sig allt om komponenter och även om handhavande vid montering och avluftning. Även utvärderingar av olika bromsslangar genomfördes i syfte att välja ut de bästa alternativen.

Hela projektet dokumenterades och stämdes av löpande med kunden, i enlighet med det initiala protokollet. Vår lösning blev godkänd av kunden inom överenskommen deadline och idag levererar vi kompletta system som går direkt in på kundens produktionslinjer i Brasilien.

Kontakta oss på Bromssystem för mer information

Kontakta oss på Bromssystem för mer information

E-post: [email protected]
Tel: 010-550 94 00

Kontaktpersoner Bromssystem »