SELECTED BY RYDAHLS

Våra leverantörer och deras varumärken är i sig garanter för att deras produkter håller mycket hög kvalitet. Det är bra, men vi gör oss alltid en egen bild av de produkter vi tar in. Selected by Rydahls är vår egen kvalitetsmärkning. Den använder vi som vårt signum för att vi ställer oss bakom de produkter vi säljer. Selected by Rydahls är alltid noga utvalda reservdelar från originalleverantörer och reservdelar av helt jämförbar eller högre kvalitet.

Inom konceptet Selected by Rydahls levererar vi även kompletta reservdelssatser. Du kan t ex beställa hela bromsbacksatser, bussningssatser och filtersatser, med de delar som verkstaden behöver. Med allt på plats, direkt vid uppackningen, kan du spara mycket tid.