Verksamhetspolicy

Kvalitet och miljö

AB Ernst Hj. Rydahl Bromsbandfabrik grundades 1916 av Ernst Hjalmar Rydahl och är idag ett av Nordens ledande grossist- och teknikföretag inom affärsområdena friktionsmaterial och bromskomponenter för fordon och industriändamål.

RYDAHLS strävar efter att tillhandahålla marknadsledande produkter och tjänster. Företaget skall, genom att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten, uppnå en hög kundtillfredsställelse och hög uppfyllnad av de för verksamheten uppsatta målen.

Vår kvalitetsprocess genomgår ständigt förbättringar. Vårt arbete med att planera för de förändringar som vi vet kommer är ett av våra viktigaste instrument för bibehållen och förbättrad kvalitet.

Verksamheten inom RYDAHLS påverkar den yttre miljön. Verksamheten skall uppfylla eller överträffa samhällets miljökrav samt uppfylla krav enligt ISO 14001. Vi arbetar ständigt med att minimera den negativa påverkan som sker och vi skyddar miljön genom att arbeta för att uppfylla följande punkter:

  • Följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla avtalade kvalitets- och miljökrav
  • Ständigt göra förbättringar för att minska miljöpåverkan och samtidigt öka kvaliteten på våra processer och produkter
  • Förebygga föroreningar genom att årligen bedöma miljöpåverkan av både nuvarande och framtida verksamhet
  • Vid val av produkter och tjänster är miljö en av parametrarna
  • Sträva efter en hög kundtillfredsställelse genom ett aktivt arbete med att mäta och följa upp vår prestation mot kundernas förväntningar

 

Karlstad den 25 juni 2020

Erik Rydahl, VD

Dok.nr 5.1.1 v4