#Reservdelar
2022-05-01

Prisjustering avd Reservdelar 1 maj 2022

Rydahls webbshop
Rydahls Reservdelar genomför en prisjustering nya priser gäller from 1 maj 2022. Justeringen är inte generell och påverkar priserna i båda riktningar.

Med vänlig hälsning
Rydahls säljteam
Rydahls department On-road makes a price adjustment, new prices apply from 1 May 2022. The adjustment is not general and affects prices in both directions.