#Bromssystem
2019-05-22

Vi välkomnar vår nya kollega Andreas

Andreas Knutsen-Öy
Vi växer. För att möta en alltmer ökad efterfrågan av våra produkter och tjänster har vi nyanställt en teknisk säljare inom affärsområdet Bromssystem.
Varmt välkommen säger vi till Andreas Knutsen-Öy!