BPW ECO Plus garantitider

BPW ECO plus garantitider

ECO Plus garantitider för AL2, EAC & EAC HD vid onroad-körning

En onroad väg definieras som en belagd väg t ex asfalt eller betong. Däremot betraktas grusväg som off-road. Fordon som kortvarigt eller delvis trafikerar grusvägar klassas som offroad fordon.

2 ÅR

 • Bromsskiva
 • Bromstrumma

3 ÅR

 • Luftfjäderbälg
 • Bromscylinder
 • Stötdämpare

5 ÅR

 • Bromsok (inre funktion)
 • Länkarm
 • Gummibussning

5 + 3 ÅR

 • Axelkropp
 • Främre fäste
 • Axelinfästning
 • Nav & Lagring

ECO Plus garantin gäller:

 • från dagen första registrering resp. idrifttagandet av fordonet, eller senast 6 månader efter axelns produktionsdatum
 • utan kilometerbegränsning
 • för BPW axelmoduler på släpvagnar och påhägnsvagnar
 • endast för kompletta ECO PLus luftfjädrade axelsystem (ECO Air, Airlight 2 eller andra BPW luftfjädrade system)
 • endast under förutsättning att matartrycket ligger inom tryckområdet 6,5 – 8,5 bar

 

Förlängd garanti:
Den nämnda femåriga ECO Plus garantin förlängs med ytterligare tre år under förutsättning att det finns dokumenterat att de föreskrivna kontrollerna efter idrifttagning beträffande navet, navlagringen, axelkroppen, luft- fjäderinfästningen och luftfjäderfästena har utförts, samt under förutsättning att en fullservice har utförts hos en BPW serviceverkstad senast 60 månader efter den första registreringen respektive idrifttagning, nedan kallat förlängd garanti. (Detaljerade verkstadsfakturor erfordras.)

 

Tilläggsgaranti:
Förutom ovan nämnda ECO Plus garanti erbjuder BPW 3-års garanti på bromscylinder, stötdämpare och luftfjäderbälgar vid onroad- och offroad-användning (se ECO Plus Garantidokument för fullständiga villkor).

 

» ECO Plus garantidokument