#Bromssystem
2019-04-09

TBU - Trailer Brake Unit

TBU - Trailer Brake Unit
Rydahls har ett brett utbud av de helt nya TBU ventilerna som överensstämmer med EU:s nya direktiv 2015/68 för två krets bromssystem.

Man kopplar in två ledningar mellan dragande fordon och efterfordon. TBU finns även för två signalpilottryck från dragande fordonets ordinarie bromssystem (fig. 4).

  • Standard TBU - OC, CC-LS, LS "carry-over" (fig. 1)
  • TBU flänsmonterad version som kan monteras i ett ventilpaket. (fig. 2)
  • TBU för traktorer med inget lågt tryck tillgängligt och varianter för högre tryck upp till 180 liter/minut (fig. 3)

Rydahls är specialister på bromssystem. Vänligen kontakta oss för ert nästa bromsprojekt.