KESTÄVÄ TUOTANTO

Rydahls haluaa suojella luonnonvaroja, ja siksi priorisoimme kestäviä ratkaisuja tulevaisuutta varten. Yksi kestävyystavoitteistamme on vähentää vesileikkauskoneistamme syntyvän jätteen määrää kierrättämällä käytettyjä raaka-aineita.

Vesileikkauskoneissamme käytettävä leikkaushiekka on ns. Garnet-hiekkaa, luonnollista mineraalihiekkaa, joka voidaan kierrättää jopa kahdeksan kertaa käytön jälkeen. Hiekassa ei myöskään ole metalleja eikä liukoisia tai pölyäviä ainesosia, mikä takaa hyvän työympäristön.

"Tuotannossa haluamme suojella ympäristöämme ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia vastuullisuusratkaisuja itsellemme ja asiakkaillemme”, sanoo Rydahlsin tuotantopäällikkö Eva Talus.

Kierrättämällä Garnet-hiekka käytön jälkeen syntyy suljettu kierto, jolloin vältetään rajallisten luonnonvarojen tuhlaaminen ja kaatopaikkakustannukset. Toimittajan luona kierrätetty hiekka pestään, kuivataan, seulotaan ja sekoitetaan uuden neitsythiekan kanssa erikokoisiksi jakeiksi. Kun hiekkaa ei enää voida kierrättää, se päätyy lopulta jäännöstuotteena valimotöihin.

Laajat testit ovat osoittaneet, että hyvin valmistetulla paluuhiekalla on paljon neitsythiekkaa parempi leikkauskyky - asiakkaidemme ja ympäristön iloksi.