Kestävyystyömme

Meille rydahlsilaisille kestävyys on yhteinen ja tärkeä tekijä, jonka vuoksi huolehdimme taloudellisista, ympäristöön liittyvistä ja yhteiskunnallisista seikoista.
Haluamme huomioida tulevien sukupolvien maailman ja pyrimme käsittelemään taloutta, ympäristöä ja yhteiskunnallisia näkökulmia pitkäjänteisesti.

Agenda2030-toimintaohjelmaan sidotut tavoitteet

Rydahls pyrkii ottamaan käyttöön kestäviä menetelmiä ihmisten terveyteen kielteisesti vaikuttavien haitallisten kemikaalien käytön ja epäpuhtauksien vähentämiseksi.
Rydahlsin tulee varmistaa kestävä talouskasvu ja huolehtia kunnollisista työoloista niin Rydahlsilla kuin toimittajillakin.
Rydahls auttaa pienentämään ilmastovaikutustaan vähentämällä hiilidioksidipäästöjä.
Rydahlsilla on oltava osallistava työympäristö, jossa kaikilla on pätevyytensä perusteella yhtäläiset mahdollisuudet työhön sukupuolesta riippumatta.
Rydahls ehkäisee, vähentää, uudelleenkäyttää ja kierrättää jätettä toimenpiteillään.

Esimerkki työstä kestävän tuotannon parissa

Rydahls haluaa suojella luonnonvaroja, ja siksi priorisoimme kestäviä ratkaisuja tulevaisuutta varten. Yksi kestävyystavoitteistamme on vähentää vesileikkauskoneistamme syntyvän jätteen määrää kierrättämällä käytettyjä raaka-aineita.

SkärsandVesileikkauskoneissamme käytettävä leikkaushiekka on ns. Garnet-hiekkaa, luonnollista mineraalihiekkaa, joka voidaan kierrättää jopa kahdeksan kertaa käytön jälkeen. Hiekassa ei myöskään ole metalleja eikä liukoisia tai pölyäviä ainesosia, mikä takaa hyvän työympäristön.

"Tuotannossa haluamme suojella ympäristöämme ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia vastuullisuusratkaisuja itsellemme ja asiakkaillemme”, sanoo Rydahlsin tuotantopäällikkö Stefan Magnusson.

Kierrättämällä Garnet-hiekka käytön jälkeen syntyy suljettu kierto, jolloin vältetään rajallisten luonnonvarojen tuhlaaminen ja kaatopaikkakustannukset. Toimittajan luona kierrätetty hiekka pestään, kuivataan, seulotaan ja sekoitetaan uuden neitsythiekan kanssa erikokoisiksi jakeiksi. Kun hiekkaa ei enää voida kierrättää, se päätyy lopulta jäännöstuotteena valimotöihin.

Laajat testit ovat osoittaneet, että hyvin valmistetulla paluuhiekalla on paljon neitsythiekkaa parempi leikkauskyky - asiakkaidemme ja ympäristön iloksi.