NÅGRA AV VÄRLDENS FRÄMSTA

De leverantörer vi samarbetar med är några av världens främsta producenter av reservdelar till lastbil, buss och trailer. Tillsammans med dem bevakar vi nyheter på marknaden och håller oss i framkant i utvecklingen.

Producenter i framkant

Det är ingen slump att vi samarbetar med de leverantörer vi gör. Vi har lång erfarenhet från vår verksamhet och vi har djup och bred kompetens med oss när vi väljer ut vilka producenter vi vill samarbeta med. Det är heller ingen slump att du känner till de flesta av dem. De har alla starka varumärken och det de har gemensamt är att de leder utvecklingen och står för produktutveckling och innovationsförmåga. De satsar stora resurser på att ligga steget före och att ständigt förbättra – egenskaper vi själva gärna skriver under på.